Gwobrau Ynni Cymunedol 2018

Cynhelir Gwobrau Ynni Cymunedol 2018 yn yr Arnolfini ym Mryste ar noson 19 Hydref fel rhan o Wythnos Wyrdd Prydain Fawr, yn dilyn ymlaen o gynhadledd, “The Transition Energy: Top Down v Grassroots" gyda Chyngor Dinas Bryste a Rhwydwaith Ynni Bryste.

Rydym yn gwahodd y sector ynni cymunedol i dderbyniad a dathliad yn un o leoliadau mwyaf ysbrydoledig Bryste.

Mae enwebiadau bellach wedi cau ar gyfer pob dyfarniad ond gallwch bleidleisio ar gyfer enillydd y Wobr Llun yma.

Cofrestrwch i fynychu.

Cyngor Dinas Bryste a Co-op Energy yw prif noddwyr Gwobrau Ynni Cymunedol 2018. Mae cyfleoedd nawdd pellach ar gael.

Pwy yw'r prif siaradwyr?

Molly Scott Cato - ASE Plaid Werdd i'r De Orllewin

Robin Webster - Strategydd Ymgysylltu â Newid Hinsawdd, Allgymorth Hinsawdd

 

Beth yw'r categorïau gwobrau a'r rhestrau byr?

Dyfarniad Prosiect Ynni Adnewyddadwy Cymunedol

Y prosiect cynhyrchu trydan adnewyddadwy mwyaf eithriadol a wneir gan grŵp cymunedol. (Noddir gan Co-op Energy)

 • The Schools’ Energy Cooperative Ltd
 • YnNi Teg

 

Gwobr Ynni Cymunedol ac Arbed Carbon

Y grŵp cymunedol sydd wedi ymgymryd â'r prosiect arbed ynni a / neu reoli mwyaf ysbrydoledig

 • C.H.E.E.S.E. Domestic energy loss surveys
 • Exeter Community Energy - Healthy Homes for Wellbeing
 • Plymouth Energy Community’s Energy Team
 • Springbok Sustainable Wood Heat

 

Dyfarniad Awdurdod Lleol

Yr Awdurdod Lleol sydd wedi gwneud y mwyaf i helpu sefydliadau ynni cymunedol lleol trwy bartnerio, buddsoddi, polisi neu gymorth arall

 • Greater London Authority
 • Suffolk Climate Change Partnership
 • The London Borough of Ealing

 

Gwobr Cydweithio

Y cydweithrediad mwyaf clodwiw rhwng partneriaid cymunedol a masnachol / cyhoeddus / trydydd sector (Noddir gan Power To Change)

 • Community Power Cornwall - Acquisition of West Country Renewables
 • Energise Barnsley
 • Energy4All

 

Dyfarniad Cyllid Ynni Cymunedol

Y grŵp cymunedol a / neu ei noddwyr a'i gynghorwyr, sydd wedi cael yr effaith fwyaf trwy ystod o offerynnau / mecanweithiau ariannol, trwy gyllid grant, cyllid dyled, cyfrannau cymunedol, llwyfannau ariannu neu fodelau cyllido Newydd.

 • Communities for Renewables CIC
 • Community Owned Renewable Energy Partners
 • Mean Moor Wind Farm
 • The Thrive Community Energy Funding Bridge

 

Hyrwyddwr Ynni Cymunedol

Yr unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad rhagorol at ddatblygiad y sector ynni cymunedol dros y blynyddoedd diwethaf. Nid ydym yn rhannu'r rhestr fer ond byddwn yn cyhoeddi'r pencampwr ar y noson.

 

Hyrwyddwr Ifanc Ynni Cymunedol

Dyfarniad newydd ar gyfer 2018 yn dathlu'r nifer gynyddol o bobl ifanc creadigol, trefnus ac ysgogol sy'n cymryd rhan mewn ynni cymunedol. Nid ydym yn rhannu'r rhestr fer ond ni fyddwn yn cyhoeddi'r pencampwr ifanc ar y noson.

 

Gwobr Llun Ynni Cymunedol

Y llun gwreiddiol sy'n gwneud y gorau o hanfod y mudiad ynni cymunedol. Gallwch bleidleisio am enillydd Gwobr Lluniau yma.

 

Panel Beirniadu

Mae'r panel beirniadu fel a ganlyn:

 • Patrick Allcorn - Department of Business, Energy and Industrial Strategy
 • Sonya Bedford - Stephens Scown (2017 Comunity Energy Champion)
 • Jon Halle - Sharenergy (2016 Community Energy Champion)
 • Mark Billsborough - Co-op Energy
 • Shea Buckland-Jones - Institute of Welsh Affairs
 • Léonie Greene - Solar Trade Association
 • Will Walker - Power to Change
 • Philip Wolfe - WolfeWare

Gweler rhagor o wybodaeth am bob un o'r beirniaid.

Beth fydd enillwyr y wobr yn ei dderbyn?

 • Tlws a thystysgrif gwobrwyo
 • Ychwanegu at Neuadd Enwogion Gwobrau Ynni Cymunedol
 • Stamp gwobrau swyddogol ar gyfer eu gwefan
 • Cynhyrchir astudiaeth achos amdanynt a'u dosbarthu i'r cyfryngau